fbpx

startup EFFEKTIVITET FÖR TEAM

Utveckla ett entreprenöriellt team med förmågan att lösa komplexa utmaningar effektivt.

komplexa utmaningar

Vi hjälper team som behöver finna vägar framåt för att nå sina mål. Nya utmaningar uppstår alltid och det är ert jobb att snabbt hitta lösningar, undvika friktion i teamet och bidra till verksamhetens utveckling. Vår nisch är att skapa trygga och mogna team som snabbt kommer igång och som har verktyg för att lösa komplexa utmaningar på ett strukturerat och kreativt sätt.

Fallgrop #1

att inte utvecklas som team.

Att inte ta sig vidare för att lösa verksamhetens utmaningar kostar mer än vad många tror. Det kan handla om att inte ta tillvara på gruppens samlade kompetens när ni arbetar fram potentiella lösningar. Det kan också handla om den faktiska kostnaden att samlas som grupp utan att det händer något, vecka efter vecka.

Men framför allt handlar det om kostnaden av en missad möjlighet. Alternativkostnaden för att implementera en medelmåttig lösning i förhållande till en fantastisk och innovativ lösning. Nu när ni har avsatt både tid och resurser, skapa något riktigt bra!

Fallgrop #2

Att låta någon annan göra jobbet.

Ni förstår troligtvis era utmaningar bäst. Dem är ju era! Försök att motstå frestelsen att outsourca arbetet till managementkonsulter. De riktigt innovativa och nytänkande idéerna, som passar er situation bäst, kommer kanske inte ligga på bordet.

Ni kan det ni kan bäst. Att vara bäst på kreativa processer som skapar energi, innovativa idéer och leder förändring. Det är vi på Transformativ bäst på.

Fallgrop #3

Att sakna en strukturerad kreativ process.

Vi är alla tränade i att hitta “den rätta vägen framåt”.  Som team är det därför lätt att fastna i att analysera. Ni känner kanske att det alltid krävs mer beslutsunderlag och ni finner oftast omgående stora potentiella problem med de idéer som lyfts fram i teamet.

Konsekvensen av att välja ”fel väg framåt” är stor  och ditt team med smarta och kompetenta medarbetare har hamnat i ett tillstånd som saknar handlingskraft. Det är helt enkelt tryggare att diskutera mer och göra mindre när ni saknar kreativa metoder och processer. 

Bli mer transformativ

Blir mer transformativa och entreprenöriella! Med design-thinking och forskningsbaserad teamutveckling hjälper vi er att skapa ett högpresterande och handlingskraftigt team som löser komplexa utmaningar och når sina mål. 

Utveckla

ett högpresterande team

Mogna team med transformerande ledare löser komplexa utmaningar snabbare. Vi jobbar med den senaste forskningen och beprövade verktyg för att skapa tillit och struktur i ditt team. När tillit och struktur etableras i teamet uppstår en psykologisk trygghet som är fundamental i att lösa komplexa utmaningar och öka produktiviteten.

Initialt kan det handla om att (åter)etablera en samsyn kring teamets uppdrag, sätta effektivare mål och att tydliggöra teamets roller. Allt för att snabbt skapa högeffektiva beteenden i gruppen som bidrar till en positiv kultur och stark sammanhållning, det vi kallar tillit och struktur.

Praktisera

kreativa metoder och processer

Vi lär ut design-thinking metoder så att du och ditt team har de verktyg ni behöver för att snabbt kunna hitta kreativa lösningar till verksamhetens utmaningar. Nya utmaningar uppstår alltid i dagens arbetsliv och de team som har förmågan att utnyttja hela gruppen kreativitet, kunskap och kompetens på ett tidseffektivt och strukturerat sätt ser bättre resultat än andra team.

Design-thinking är ett agilt arbetssätt som har många likheter med LEAN och som alltid utgår från att skapa största möjliga nytta för människan. Det kan till exempel vara kunden, medarbetaren eller aktieägaren som är målgruppen. Även om Design Thinking har sina rötter i produktdesign, så tillämpas det idag för att skapa tjänster, lösa affärsproblem, designa processer, policys och strategier med mera.

Systimatisera

Samverkan som bryter silos.

Det bästa med design-thinking är att arbetssättet skapar samverkan med andra. I verktygslådan finns etablerade metoder för att undersöka utmaningar närmare hos berörd målgrupp, samskapa med andra funktioner eller få feedback från strategiska partners. Att öppna dörrarna och få viktiga inspel i teamets arbete blir därför naturligt och är kanske den största bidragande faktorn till att design-thinking funkar så bra som arbetssätt för att lösa komplexa utmaningar.

Gör som IKEA, Scania, Volvo IBM, AirBnB, Nike, Pepsi, Google, Apple och många fler. Lär er att använd design för att lösa komplexa utmaningar och öka samverkan internt och externt.

Vill du utveckla ditt team?

Förutsättningslöst och gratis!

Aktuellt

Skapad av kraften att förändra. © Transformativ Global AB, 2020.